Best Ba English Colleges In Muzaffarnagar

V V PG COLLEGE ( VVPGC) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1957
Approved by: NAAC
BA

D.A.V. COLLEGE , MUZAFFARNAGAR
Established in 1917
Approved by: NAAC
BA

JAIN KANYA PATHSHALA (PG) COLLEGE ( JKPPGC) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1985
Approved by: NAAC
BA


S. D. (PG) COLLEGE ( SDPGC) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1915
BA

SRI KUND KUND JAIN (P-G) COLLEGE ( SKKJPGC) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1926
BA


SMT BHAGVATIDEVI KANYAMAHAVIDHYALYA ( SBK) , MUZAFFARNAGAR
Established in
BA

VIDYOTTAMA KANYA MAHAVIDYALAYA ( VKM) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1995
Approved by: Other
BA

SWAMI KALYAN DEV DEGREE COLLEGE ( SKKDC) , MUZAFFARNAGAR
Established in
BA

VEETRAG SWAMI KALYAN DEV P.G. COLLEGE ( VSKD) , MUZAFFARNAGAR
Established in
BA

TARACHAND VEDIC PUTRI COLLEGE ( TVC) , MUZAFFARNAGAR
Established in 1970
BA